13 czerwca klasy 1-3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach wybrały się na wycieczkę do Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Część tego miejsca stanowi ścisły rezerwat przyrody.

Podczas wycieczki dzieci miały okazję dowiedzieć się, że  park powstał w wyniku  porozumienia Konwencji Ramsarskiej, gdzie stroną jest 168 państw. Celem tego porozumienia jest ochrona i utrzymanie w stanie niezmienionym obszarów określanych jako wodno-błotne. Do innych zadań tego porozumienia należy również ochrona populacji ptaków wodnych, zamieszkujących te tereny lub okresowo na nich przebywające. Obszar ten stanowi ”poligon edukacyjny i naukowy” wraz ze ścieżką dydaktyczną pn.: "Stawy Przemkowskie”. Jest tu możliwość obserwacji ptaków wodno-błotnych z wieży widokowej, do której prowadzi ok. kilometrowa drewniana kładka. Dowiedzieliśmy się również, że obszar ten stanowi jedno z najważniejszych w tej części Europy miejsce odpoczynku i żerowania ptaków w czasie migracji, szczególnie gęsi zbożowej. Jest to  miejsce lęgowe dla ptaków wodno-błotnych. Ważnym aspektem parku  jest też roślinność.

Przemierzając  ścieżkę edukacyjna poznaliśmy gatunki ptaków jakie można tu spotkać. Biorąc pod uwagę pobytu w rezerwacie dobrze wiedzieliśmy jak należy się  zachowywać, aby nie płoszyć zwierząt.

Po pełnej ciekawych informacji podróży przyrodniczej udaliśmy do Pracowni Ceramiki Unikatowej CERAMICON, gdzie pod okiem fachowców wykonaliśmy i ozdabialiśmy miski ceramiczne. Okazało się, że nie jest to taka prosta sprawa. Proces tworzenia takich misek wymagał od nas uważności, skupienia i kreatywności. Dzięki wskazówkom i pomocy pań udało się nam wszystkim wykonać naprawdę unikatowe miski, jedyne w swoim rodzaju.

Po tak aktywnie spędzonym czasie czekała nas  zabawa, ognisko i posiłek i w konsekwencji powrót do szkoły.

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Bożejowic, gdzie czekali już na nas rodzice.

Anna Leśniewska