Zawiadamia się, że w związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Bolesławiec, Wójt Gminy ustalił terminy zebrań mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Zebrania odbędą się zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec Nr 8/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. [PDFZWGB_8_15.pdf (166,29KB)] oraz załącznikiem nr 1 - Harmonogramem zebrań, w dniach 10 - 12 lutego 2015 r. [PDFZWGB_8_15_Z1.pdf (199,04KB)]

Porządek zebrania wyborczego:

  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.

Wójt Gminy Bolesławiec
(-) Andrzej Dutkowski