Działalność Stowarzyszenia "Nasze Łaziska" wspiera m.in. aktywność oświatową i wychowawczą na rzecz środowiska lokalnego, rozwija wiedzę o regionie oraz dba o popularyzowanie wartości historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych.

Działania proekologiczne mają ogromną moc sprawczą, dlatego 2 czerwca członkini Stowarzyszenia ,,Nasze Łaziska” Pani Joanna Łucka zorganizowała akcję wolontariacką na rzecz społeczności lokalnej oraz świadomości proekologicznej, w której wzięli udział uczniowie klasy 8a Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

Głównym założeniem akcji było uprzątnięcie śmieci w obrębie Pokutujących Skałek. W trakcie tej wspaniałej inicjatywy mieliśmy okazję wysłuchać historii związanej z naszym regionem, a także legendy na temat Pokutujących Skałek. Dzięki tej akcji uczniowie powiększyli swoją świadomość ekologiczną, a także zgłębili wiedzę dotyczącą regionu oraz lokalnego środowiska. Uczniowie czynnie przyczynili się do poprawienia jakości środowiska lokalnego. Dziękujemy za stworzenie takiej możliwości.

Karolina Jopek