20 stycznia w Domu Ludowym „Jarzębina” w Trzebieniu odbyło się spotkanie z cyklu „Ciekawy Człowiek - Ciekawy Temat”.

Stowarzyszenie Trzebień” zaprosiło do wygłoszenia prelekcji pt. „Historia Trzebienia i okolicZbigniewa Abramowicza, znanego historyka, regionalistę,  autora książek i twórcę historycznych programów telewizyjnych.

Jego prelekcji wysłuchało wielu gości, którzy przybyli na spotkanie. Fakty historyczne i ciekawe anegdoty z historii Trzebienia wzbudziły duże zainteresowanie przybyłych. Nie obyło się bez wielu pytań. Najczęściej dotyczyły historii pałacu, który został zniszczony w połowie XX wieku. Pierwsze wzmianki o tej budowli pochodzą ze średniowiecza. W XVII wieku obiekt został przebudowany i nadano mu charakter zamku „Książ”. Teraz po pałacu pozostał park i kamienny mostek na wyschniętej fosie. Dziś ów pałac można oglądać jedynie na zachowanych fotografiach i kartkach pocztowych.

Stowarzyszenie Trzebień od kilku lat dąży do rewitalizacji tego pięknego parku i pozostałości po pałacu. W wyniku ich działań  doszło do porozumienia Stowarzyszenia z Gminą Bolesławiec i Nadleśnictwem Chocianów. Pod koniec ubiegłego roku miało miejsce spotkanie z konserwatorem zabytków przyrody, który zezwolił na prace umożliwiające uporządkowanie terenu.

Pan Abramowicz opowiadając o historii Trzebienia zaznaczył ważną rzecz - powinniśmy być dumni iż mieszkamy w tak bogatej historycznie miejscowości.

Agnieszka Faltyn