1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu odbyła się konferencja prasowa, dotycząca drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

W spotkaniu wziął udział Poseł na Sejm RP - Szymon Pogoda, Senator RP - Rafał Ślusarz, Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec - Roman Jaworski, Starosta Bolesławiecki - Tomasz Gabrysiak, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka - Mirosław Haniszewski, Wójt Gminy Osiecznica - Waldemar Nalazek, Burmistrz Nowogrodźca - Robert Relich oraz Sekretarz Gminy Gromadka - Tomasz Matyjewicz.

Gmina Bolesławiec otrzymała środki w wysokości 7.650.000 zł na rozbudowę szkoły w Ocicach oraz rozbudowę szkoły w Dąbrowie Bolesławieckiej.

W wyniku realizacji inwestycji Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej zostanie rozbudowana o szatnię szkolną i dodatkowy budynek przedszkola z dwoma oddziałami przedszkolnymi. Natomiast rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ocicach będzie polegała na budowie łącznika  pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem. W ramach inwestycji planowane jest powstanie budynku dwukondygnacyjnego z dużym holem, nowymi salami lekcyjnymi, sanitariatami, pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi.

Celem wymienionych zadań inwestycyjnych jest przede wszystkim poprawa warunków do nauki dla dzieci i pracy dla nauczycieli poprzez zapewnienie odpowiednio dostosowanej przestrzeni oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

Karolina Wieczorek