W drugiej edycji rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5.000 wniosków, wśród nich znalazły się dwa naszej Gminy. Łącznie Gmina Bolesławiec otrzyma kwotę 7.650.000 zł na realizację następujących projektów:

  1. Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka- całkowita wartość inwestycji 4.000,000 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 3.4000,000 zł;
  2. Rozbudowa szkoły we wsi Ocice - całkowita wartość inwestycji 5.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie  4.250.000,00 zł.

W wyniku realizacji inwestycji Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej zostanie rozbudowana o szatnię szkolną i dodatkowy budynek przedszkola z dwoma oddziałami przedszkolnymi. Natomiast rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ocicach będzie polegała na budowie łącznika  pomiędzy salą gimnastyczną a istniejącym budynkiem. W ramach inwestycji planowane jest powstanie budynku dwukondygnacyjnego z dużym holem, nowymi salami lekcyjnymi, sanitariatami, pomieszczeniami socjalnymi i magazynowymi.

Celem wymienionych zadań inwestycyjnych jest przede wszystkim poprawa warunków do nauki dla dzieci i pracy dla nauczycieli poprzez zapewnienie odpowiednio dostosowanej przestrzeni oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

Fakt ten cieszy tym bardziej, że od dawna szukaliśmy możliwości sfinansowania tych inwestycji, bowiem ich koszty zdecydowanie przekraczają możliwości budżetowe Gminy.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej z naszego terenu Panu Szymonowi Pogodzie za wsparcie i współpracę  w pozyskaniu środków.

Gmina złożyła również 2 wnioski do 3 edycji Programu Inwestycji Strategicznych - PGR, gdzie  ubiegamy się o środki na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy oraz rozbudowę przedszkola we wsi Kruszyn. Mamy nadzieję na równie pomyślne dla Gminy  rozstrzygnięcie konkursu.

Iwona Przybylska

7.650.000 zł z Polskiego Ładu na dwa gminne projekty