Nadleśnictwa Przemków, Chocianów i Lwówek Śląski informują, że są zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictw. Przede wszystkim chodzi tu o lasy lub grunty bezpośrednio przylegające do gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwa oraz takie, których zakup umożliwi regulację przebiegu granicy rolno-leśnej.

Zasięg administracyjny Nadleśnictw można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży powinna być sklasyfikowana w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostwo jako las (Ls), a jeżeli jest to rola, musi być przeznaczona do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego. Sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny tj. mieć założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Osoby zainteresowane sprzedażą lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia zapraszamy do kontaktu:

  • Nadleśnictwo Przemków, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków, tel.: 76 832 07 19. e-mail: przemkow@wroclaw.lasy.gov.pl,
  • Nadleśnictwo Chocianów, ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów, tel.: +48 76 81-83-500, fax: +48 76 81-83-506, e-mail: chocianow@wroclaw.lasy.gov.pl,
  • Nadleśnictwo Lwówek Śląski, ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski, tel.: 75 782 33 80, e-mail: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl.

Jarosław Babiasz