Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2022 r. Wójt Gminy Bolesławiec ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym. Oferty mogą być składane do Urzędu Gminy Bolesławiec do dnia 31 maja 2022 r.  

Szczegółowe informacje o ww. konkursie zostały umieszczone w BIP Urzędu Gminy Bolesławiec w zakładce Jednostki Organizacyjne - Gminny Zakład Obsługi Szkół https://bip.gminaboleslawiec.pl/4700/513/ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-krasniku-dolnym.html

Iwona Przybylska