Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Gmina Bolesławiec otrzymała dofinansowanie.

Informujemy, że Gmina Bolesławiec otrzymała dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 192.000,00 zł pozwoli zakupić laptopy i oprogramowanie dla 48 uczniów i uczennic, pochodzących z naszego terenu, których członkowie rodziny w linii prostej pracowali w PPGR.

Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja w celu ogłoszenia postępowania zakupowego. Po wyłonieniu Wykonawcy i dostarczeniu sprzętu będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu.

Elżbieta Chojnacka

banner_na_strone_PPGR (4).jpeg