Gmina Bolesławiec podpisała umowę o powierzenie grantu, dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 100.000,00 zł.

Dofinansowanie jest w 100 % finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bolesławiec oraz na wdrożenie rozwiązań, które poprawią jakość usług cyfrowych świadczonych Mieszkańcom.

Elżbieta Chojnacka

banner_na_strone_CG (2).jpeg