Od początku wybuchu wojny w Urzędzie Gminy nadano około 350 osobom numer PESEL. By pomóc w załatwieniu formalności oraz uzupełnieniu wniosków także do innych instytucji, zatrudniliśmy osobę, która biegle posługuje się językiem ukraińskim. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco wypłaca Ukraińcom pomoc finansową w wysokości 300 zł – dokonano już blisko 300 takich wypłat. Natomiast osobom, które przyjęły Uchodźców do swoich domów, wypłacamy należne środki za zakwaterowanie i wyżywienie.

Obserwując napływ Uchodźców przystosowaliśmy dawny Dom Ludowy w Mierzwinie oraz Dom Ludowy w Łące na potrzeby ich przyjęcia – wszędzie znajdują się prysznice i sanitariaty, dokonaliśmy drobnych napraw, wyposażyliśmy obiekty w łóżka, pościel, materace itd. Obecnie blisko 30 osób przebywa w Domu Ludowym w Mierzwinie. W obiekcie podłączyliśmy szybkie łącze internetowe, by umożliwić naukę online tym uczniom, którzy kontynuują ją w systemie zdalnym w Ukrainie. Uchodźcom zapewniamy wyżywienie, dostarczyliśmy im również produkty niezbędne do przygotowania świąt, jak i zapewniliśmy transport na mszę, połączoną z poświęceniem pokarmów. Warto dodać, że otoczyliśmy opieką weterynaryjną zwierzęta domowe (kilka psów i kotów), które wspólnie z właścicielami przyjechały do Polski i znalazły schronienie w naszym obiekcie.

Ponad 40 dzieci uczęszcza do gminnych szkół i przedszkoli. Wśród nich 9 przedszkolaków oraz 12 uczniów korzysta z opłacanej przez GOPS opcji dożywiania.

Aktywnie pomagamy Uchodźcom, przebywającym na terenie naszej Gminy, w znalezieniu zatrudnienia. By zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy, ale także pomóc poczuć się pewniej w naszym kraju, w bibliotekach w Kruszynie oraz w Bożejowicach zorganizowane zostały zajęcia językowe dla Ukraińców (zarówno dla dzieci, jak i dorosłych). Nauka języka polskiego jest bezpłatna, a uczestnicy zajęć otrzymają na zakończenie stosowny certyfikat.

Kilkanaście osób skorzystało z naszej pomocy, polegającej na transporcie do punktu pomocowego, zlokalizowanego w Trzebieniu. Znajdował się on w Domu Ludowym i dzięki inicjatywie naszych Mieszkańców był świetnie wyposażonym miejscem, w którym Uchodźcy bezpłatnie mogli otrzymać produkty spożywcze, ubrania, produkty higieniczne czy artykuły dla niemowląt i dzieci. Warto dodać, że punkt działał nieprzerwanie przez ponad 2 miesięcy.

Niezależnie od pomocy instytucjonalnej, organizowanej przez Gminę, od początku wybuchu wojny obserwujemy ogromne zainteresowanie, empatię i zaangażowanie Mieszkańców naszej Gminy w pomoc na rzecz Uchodźców. To z ich inicjatywy powstały punkty zbiórki darów w Trzebieniu, Krępnicy, Ocicach, Dąbrowie Bolesławieckiej, Kraśniku Dolnym, Brzeźniku, Bożejowicach i Otoku. Wielu naszych Mieszkańców przyjęło również pod swój dach rodziny z Ukrainy.

Specjalne podziękowania kierujemy do Sołtysa z Mierzwina i Mieszkańców wsi, którzy włożyli wiele pracy i serca w przygotowanie dawnego Domu Ludowego do potrzeb Uchodźców, ale którzy także codziennie wspierają osoby, przebywające w obiekcie. Słowa uznania kierujemy do firmy „Textil-Bolesławiec” Sp. z o.o. w Trzebieniu, która przekazała bezpłatnie 150 kompletów kołder i poduszek, do Pana Andrzeja Udzielaka, właściciela bolesławieckiej firmy AMMA, za pomoc w zamówieniu łóżek polowych oraz ich nieodpłatnym transporcie z Niemiec, a także do firmy AMIC Energy za przekazywane przekąski, które trafiają do osób z Ukrainy.

Dziękujemy wszystkim anonimowym osobom, które nie pozostały obojętne na liczne apele – za wsparcie, zrozumienie i serce. Wierzymy, że czynione przez Was dobro wróci.

Karolina Wieczorek