Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie zaprasza do wzięcia udziału w VII Rajdzie Pieszym, który odbędzie się 21 maja.

Tym razem piechurzy wyruszą z Żeliszowa. Szczegóły w Regulaminie Rajdu.

Karty zgłoszenia należy przesyłać na gokisbeata@wp.pl lub złożyć w biurze GOKiS w Kruszynie (ul. Kasztanowa 1b).

GOKiS

Plakat Rajdu