"Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą.” - Martin Luther King

Dzień tak wyjątkowy i tak ważny dla Nas wszystkich to Dzień Solidarności z Ukrainą.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie symbolicznie obchodzili ten dzień wykazując wsparcie i zrozumienie dla ofiar bezwzględnej wojny. Przez kilka dni trwała zbiórka pieniędzy, które przekazaliśmy na rachunek bankowy, utworzony przez Urząd Miasta Bolesławiec, utworzony specjalnie na zbiórkę pieniędzy dla uchodźców, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących. Przekazano kwotę 2.432 zł.

Z inicjatywy Rady Szkoły, Samorządu Uczniowskiego i Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - zbieraliśmy również lekarstwa, które przekazaliśmy na ręce ofiar we Lwowie.

Obecnie w naszej szkole prowadzimy zajęcia integrujące dzieci pochodzące z Ukrainy z naszymi uczniami. Poznajemy kulturę sąsiadów i oczywiście uczymy ich naszej.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w akcję całej społeczności szkolnej.

ZSP Kruszyn