Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu otrzymała dotację budżetową ze środków KSRG na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2022 ujęta została OSP Trzebień. Tym samym zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego sfinansowany będzie z środków własnych oraz samorządowych oraz dotacji budżetowej ze środków KSRG. Ta ostatnia opiewa na 450.000 zł.

Dotację z rąk nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego – Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odebrał druh Jarosław Nenkin – Komendant Gminny ZOSP RP w Bolesławcu, jednocześnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu. W imieniu Gminy Bolesławiec towarzyszył mu Zastępca Wójta – Roman Jaworski. W uroczystości wziął udział także bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Karolina Wieczorek