Od 14 marca 2022r. (poniedziałek) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym także nieodpłatna mediacja, są udzielanie przez prawników w punktach nieodpłatnej pomocy i poradnictwa.

Szczegóły tutaj: https://bip.powiatboleslawiecki.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D4264

Przypominamy, że z pomocy, poradnictwa i mediacji mogą skorzystać osoby, które podczas wizyty w punkcie złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

Każda osoba korzystająca z powyższych usług będzie mogła złożyć do przygotowanej urny anonimową opinię o otrzymanej pomocy.

Katarzyna Grzelczyk / Starostwo Powiatowe w Bolesławcu