Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu dla Przyszłości to działania szkoły dla przyszłości uczniów. Lekcje oraz zmieniający się wygląd sal mają za zadanie kształtować umiejętności uczniów niezbędne w dorosłym życiu.

W tej szkole chętnie wykorzystuje się metodę projektu oraz pracę w grupach. Metoda ta polega na samodzielnym inicjowaniu, planowaniu, wykonaniu oraz ocenie realizacji zadań przez uczniów. Dzieci rozwijają zdolność współpracy, dobierania zadań według umiejętności członków grupy, zwracania uwagi na innych, empatii. Dzięki temu kierują swoim uczeniem się oraz pogłębiają zainteresowania i zdolności.

Układ Słoneczny? Dlaczego tylko w książce? Uczniowie klasy 2 wykonali własne makiety Układów Słonecznych doskonaląc przy tym m. in. umiejętności społeczne, motorykę małą, samodzielność, rozwój intelektualny, wyobraźnię przestrzenną. Działania zostały poprzedzone wykonaniem planu oraz projektów prac na kartce, zebraniem informacji o potrzebnych rzeczach do konstrukcji. Na sam koniec nastąpiło przekształcenie wyobrażonych projektów w konstrukcje przestrzenne. Powstały makiety, gdzie planetami stały się balony, kule z gazet lub folii aluminiowej. Planety wiszące na żyłce, sznurku, patykach. Bezkres kosmosu udawały kartony, skrawki materiału, gałęzie drzew.

Mnóstwo radości przyniosło wprowadzenie do rzeczywistości pomysłów, które urodziły się w głowach drugoklasistów. Po zabawie w konstruktorów, przyszedł czas na doskonalenie umiejętności literackich, aktorskich oraz plastycznych.

Kolejny projekt dotyczył przedstawienia kukiełkowego. Dzieci samodzielnie opracowały scenariusze sztuk, pracując w dwóch grupach. Zaprojektowały plakaty ogłoszeniowe w formie rysunków oraz w programie Paint. Wykonały pacynki ze skarpetek, ucząc się przy tym przyszywania guzików. Przygotowały mini scenę oraz scenografię. Rozdzieliły w grupach role, w które później się wcieliły. Doświadczenie to nauczyło dzieci współpracy, kreatywnego myślenia, planowania oraz dzielenia swojej pracy na etapy.

Amelia Tyszczenko