Strażacy ochotnicy z Trzebienia przez kolejne lata działać będą w KSRG. Jarosław Nenkin – Prezes OSP Trzebień odebrał Decyzję o włączeniu jednostki do Systemu.

W uroczystym przekazaniu Decyzji udział st. bryg. mgr inż. Rafał Lik, który reprezentował Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, st. kpt. mgr Sylwester Łasocha – dowódca zmiany w KP PSP w Bolesławcu i Roman Jaworski – Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec.

Tym samym ochotnicy deklarują gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystania w systemie w postaci pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, będącego na wyposażeniu jednostki oraz druhów, spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Terenem własnego działania jednostki OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest teren działania Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu. Jednostka OSP może był również zadysponowana poza teren jej własnego działania przez stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego w Bolesławcu.