Gmina Bolesławiec składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom oraz firmom, które wsparły organizację punktu dla uchodźców, zlokalizowanego w Domu Ludowym w Mierzwinie.

Przede wszystkim serdeczne podziękowania składamy dla sołtysa wsi Mierzwin – Józefa Mrozika oraz Mieszkańców tej miejscowości, którzy włożyli wiele pracy i serca w przygotowanie obiektu do potrzeb osób, przybywających z Ukrainy. Dziękujemy za przygotowanie sali i kuchni, skręcenie łóżek oraz ogrom wielu innych, drobnych prac.

Dziękujemy firmie TEXTIL Bolesławiec sp. z o. o. z Trzebienia, która nieodpłatnie przekazała nam 150 sztuk kołder.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wsparli liczne zbiórki najbardziej potrzebnych produktów – to dzięki Wam tworzony jest w Otoku gminny punkt wsparcia, w którym wydawane one będą najbardziej potrzebującym.

Słowa uznania kierujemy także w stronę Andrzeja Udzielaka – właściciela bolesławieckiej firmy Amma, za pomoc w zamówieniu łóżek polowych.

Karolina Wieczorek