10 marca władze Gminy Bolesławiec spotkały się z sołtysami, by wspólnie obchodzić ich święto. Po wywołanej pandemią przerwie była to okazja, aby osobiście podziękować im za codzienną pracę na rzecz Mieszkańców.

Ostatnie spotkanie z okazji Dnia Sołtysa odbyło się w 2019 roku - później w związku z pandemią nie dane nam było spotkać się w tym gronie. Dlatego to tegoroczne było naprawdę wyjątkowe i wyczekane. W kilku słowach Wójt Gminy - Andrzej Dutkowski podziękował wszystkim sołtysom za ich społeczne zaangażowanie, codzienny uśmiech oraz wspieranie wspólnych inicjatyw. Podkreślił to, jak bardzo ich działania są potrzebne oraz dodał, że brakowało mu osobistych spotkań z przedstawicielami wsi. Jednocześnie wyraził nadzieję, że ten czas rozłąki i izolacji społecznej, nie wpłynie na jakość relacji, jakie przez lata wywiązały się między sołtysami a Mieszkańcami poszczególnych miejscowości.

Wspólne świętowanie Dnia Sołtysa było okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów o potrzebach Mieszkańców. Sołtysi otrzymali z rąk Wójta, jego Zastępcy - Romana Jaworskiego, Sekretarz Gminy - Iwony Przybylskiej oraz Skarbnika - Barbary Robak drobne upominki i podziękowania. Następnie przyszedł czas na tort i kuluarowe rozmowy.

Z tego miejsca jeszcze raz życzymy sołtysom wszystkiego co najlepsze i dziękujemy za każdą chwilę wspólnej pracy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również dane nam będzie spotkać się osobiście, by celebrować kolejny rok owocnej współpracy z samorządem.

Karolina Wieczorek