Od października do stycznia uczniowie klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach uczestniczyli w projekcie "Umiem pływać", finansowanym ze środków Funduszu zajęć sportowych dla uczniów w roku 2021, w ramach dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego "Dolnoślązak Umie Pływać 2021".

Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez wykwalifikowanych instruktorów na basenie "Orka" w Bolesławcu. Dzieci chętnie w nich uczestniczyły, poznały technikę pływania, oswajały się z wodą. Nauczyły się w odpowiedzialny i bezpieczny sposób korzystać z basenu. Wyjazdy integrowały uczniów i dały możliwość doskonalenia sprawności fizycznej.

Magdalena Zawada