Bez względu na to, czy sezon rowerowy trwa, czy też nie, ze ścieżki rowerowej, która prowadzi przez naszą Gminę, Mieszkańcy korzystają przez cały rok. Niestety, nie ustają akty wandalizmu i zanieczyszczenia ścieżki, które nie tylko utrudniają poruszanie się po niej, jak i generują koszty koniecznych napraw i prac porządkowych.

Nieustannie otrzymujemy sygnały o zdewastowanych sprzętach infrastruktury rowerowej, ukradzionych znakach drogowych, szkle, znajdującym się na trasie. Niestety, niektórzy nie potrafią uszanować wspólnej przestrzeni, na którą nie tylko Mieszkańcy naszej Gminy, ale i całego powiatu, czekali od dawna. Niejednokrotnie informowaliśmy już o podobnych przypadkach, jednak skala zniszczeń i dewastacji utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Zdecydowanie smuci nas to podwójnie - nie tylko jako inwestorów tego przedsięwzięcia, ale również użytkowników ścieżki rowerowej. Ścieżki, która miała być miejscem odpoczynku i dawać możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Bezmyślne działania wandali sprawiają, że w tej chwili na użytkowników tras czekają rozbite butelki, wyrwane znaki czy połamane ławki. Uprzątnięcie oraz naprawa tych sprzętów oznacza konieczność wydania kolejnych środków pieniężnych, które mogłyby doposażyć szlak rowerowy.

Dlatego po raz kolejny prosimy o reagowanie osób, które są świadkami aktów wandalizmu i powiadamianie policji. Pamiętajmy, że ścieżka "Łużyce - Bory" jest naszym wspólnym dobrem.

Karolina Wieczorek