W ZSP w Bożejowicach staramy się otaczać troskliwą opieką każde dziecko. Chcemy stwarzać młodym ludziom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Uczniowie zdolni mogą rozwijać swoje talenty nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także na zajęciach pozalekcyjnych, takich jak kółko teatralne, informatyczne, matematyczne czy też zajęcia sportowe. Szczególną troską otaczamy również uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Od kilku tygodni uczniowie Szkoły Podstawowej w Bożejowicach i przedszkolaki mogą korzystać z sali integracji sensorycznej. Dzięki środkom finansowym z Gminy Bolesławiec, w jednej z sal szkoły, została utworzona pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej. Dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego mogą korzystać ze specjalistycznych sprzętów, usprawniających słabiej funkcjonujące obszary rozwojowe. W czasie zabaw i ćwiczeń usprawniają swoje funkcjonowanie w zakresie propriocepcji, dotyku, równowagi, planowania motorycznego, napięcia mięśniowego, wzroku, słuchu czy węchu. Z entuzjazmem i zapałem wykonują zadania i ćwiczenia na huśtawkach, „koniku”, „platformie”, „beczce”, trampolinie, „maglownicy”, deskorolce czy piłkach terapeutycznych. Mogą też trenować refleks, spostrzegawczość i szybkość reakcji z wykorzystaniem programów „Magicznej podłogi”.

Eliminowanie zakłóceń w zakresie modulacji, przetwarzania sensorycznego i planowania motorycznego to ważny aspekt w codziennym funkcjonowaniu dziecka. Prawidłowe działanie wszystkich zmysłów warunkuje dostarczanie informacji z całego ciała i otoczenia, które układ nerwowy rejestruje, segreguje i przetwarza. Sprawny przebieg tych procesów to niezbędny warunek czytania, pisania, liczenia i uczenia się. Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego wpływają na wiele obszarów funkcjonowania dziecka i mogą manifestować się takimi trudnościami jak: opóźniony rozwój mowy, zaburzenia koncentracji uwagi, słaba koordynacja i równowaga, choroba lokomocyjna, dysgrafia, dysleksja czy nadpobudliwość psychoruchowa. 

Bardzo cieszymy się, że uczniowie z  Bożejowic mogą korzystać z sali integracji sensorycznej i mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach dostarczy im wielu pozytywnych wrażeń, a przede wszystkim zwiększy szansę na wszechstronny rozwój i eliminowanie jego zakłóceń.

Alicja Krawczyk