Praca w rolnictwie jest szczególnie niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń powodujących wypadki, a w konsekwencji utratę zdrowia lub życia. Przyczyną wypadków jest w dużej mierze lekceważenie lub niedostrzeganie zagrożeń oraz niewystarczająca znajomość i nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy.

Przeobrażenia w rolnictwie – inna struktura gospodarstw, mechanizacja produkcji rolnej i nowe technologie produkcji spowodowały zmiany warunków pracy. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich zdarzeń wypadkowych odnotowanych w 2021 roku i przyczyny ich powstania nadal na pierwszym miejscu są upadki osób. Niezmienne pozostaje wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym bez zachowania właściwego tempa pracy, niedostatecznej koncentracji, używania nieodpowiedniego obuwia czy złego stanu nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych.

Ścieżka do furtki, dróżka do obory czy droga dojazdowa do garażu – to „szlaki” którymi codziennie przemierzane jest obejście. Bezpieczeństwo codziennej pracy to rozsądnie zaplanowane rozmieszczenie dróg i ścieżek. Należy pamiętać, aby z codziennych tras usuwać pozostawiony na nich sprzęt gospodarczy, maszyny i narzędzia. Ciągi komunikacyjne należy utrzymywać w ładzie i czystości. Ciągniki, przyczepy i maszyny należy parkować w takich miejscach, by nie przeszkadzały w bezpiecznym poruszaniu się. Podstawa bezpiecznej pracy to właściwe oświetlenie obejścia. Szufla, piasek i odpowiednie obuwie to podstawa zimowego bezpieczeństwa. Protektor na podeszwie zwiększa bezpieczeństwo poruszania się. Po każdej pracy należy czyścić buty, a jeżeli są one stare i zniszczone – wymienić je na nowe. Nabywając nowe obuwie należy kupować obuwie atestowane, przeznaczone do danego rodzaju prac. Przy pracach, podczas których stopy są narażone na kontakt z upadającym ciężarem należy stosować buty z metalowymi „noskami”. Należy stosować obuwie, które zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się i potknięcia. Dobór wygodnego i bezpiecznego obuwia to podstawa komfortu i bezpieczeństwa pracy każdego rolnika.

W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy zachowywać porządek w obejściu. Odśnieżać, posypywać piaskiem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi komunikacyjne, które powinny być sprzątane i naprawiane na bieżąco. 

PAMIĘTAJ ! Gospodarstwo należy przygotować do pory roku i przewidywanych warunków atmosferycznych. Dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych oraz stosuj obuwie zmniejszające ryzyko poślizgnięcia i potknięcia.

Anna Krystyniak