Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

W dniu 3 listopada dokonano odbioru końcowego zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej we wsiach: Nowa Wieś i Lipiany.  
W dniu 1 grudnia 2014 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu potwierdził oddanie obiektu do użytkowania i jego rejestrację w ewidencji ruchu budowlanego – w zakresie pozwolenia na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. 
W dniu 28 listopada 2014 roku złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu, które uprawomocnia się 19 grudnia 2014 roku – w zakresie pozwolenia na budowę wydanym przez Wojewodę Dolnośląskiego.


Ostateczna wartość przedsięwzięcia (netto) – 3 207 624,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:

  • Pożyczka  -  680 000 zł
  • Dotacja     -  340 000 zł

http://www.wfosigw.wroclaw.pl