Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Regulamin [PDFRegulamin II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżon... (1).pdf (452,23KB)]

Karta zgłoszeniowa [PDFKarta zgłoszeniowa - pdf (1).pdf (371,39KB)]