Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy (tj. do dnia 30 czerwca 2022r.). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:

 • miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji:

 • w przypadku budynku jednorodzinnego – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
 • w przypadku budynku wielorodzinnego – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
 • w przypadku budynków niemieszkalnych (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na ich właścicielu lub zarządcy.

Jak i gdzie składać deklaracje:

 • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz udostępniony na stronie http://ceeb.gov.pl; lub
 • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec

[PDFDeklaracja - Formularz A - 01032022.pdf (259,67KB)]

[PDFDeklaracja - Formularz B - 01032022.pdf (289,42KB)]

Terminy złożenia deklaracji:

 • do dnia 30 czerwca 2022r. – dla budynków oddanych do użytku do 30 czerwca 2021r.;
 • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

UWAGA: Ankietyzacja nieruchomości przeprowadzona w roku 2021 na zlecenie gminy nie stanowi spełnienia obowiązku złożenia przez Państwa deklaracji o sposobie ogrzewania. Mimo wypełnienia ankiety koniecznym jest złożenie deklaracji.

ceeb_plakat_a3.jpeg