Medal „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej. Został on ustanowiony przez Sejm w 1966 roku i stanowi uznanie dla osób, które swą pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

24 listopada podczas Sesji Rady Gminy Bolesławiec czasowo pełniący obowiązki Wojskowy Komendant Uzupełnień major Mieczysław Owczarz w asyście porucznika Łukasza Bronowickiego dokonał uroczystego odznaczenia rodziców mieszkającym na terenie naszej Gminy medalami „Za zasługi dla obronności kraju”.

Złoty medal przyznawany jest rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową. Srebrny medal przyznaje się rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

W podziękowaniu za trud i wychowanie w duchu patriotycznym swoich dzieci złoty medal odebrała Pani Helena Karaban.

Srebrne medale otrzymały Panie: Aniela Matyjewicz, Feliksa Dudkiewicz, Stanisława Kopeć, Katarzyna Zioła, Aniela Korniak.

Gratulacje i podziękowania w imieniu społeczności Gminy złożył także Wójt Gminy Bolesławiec - Andrzej Dutkowski wręczając odznaczonym listy gratulacyjne i kwiaty oraz Przewodniczący Rady Gminy - Bogusław Uziej wraz z Radnymi. 

Srebrny medal został przyznany również Państwu Krystynie i Bogdanowi Królom, którzy odebrali medal z rąk majora Mieczysława Owczarza oraz Wójta - Andrzeja Dutkowskiego 15 grudnia

Małgorzata Wdowińska