24 listopada w Domu Ludowym w Ocicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bolesławcu. Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Zarządu oraz jednostek OSP za okres ostatnich 5 lat, wybór nowych władz do Zarządu Oddziału Gminnego, a także wybór przedstawicieli i delegatów na nadchodzący Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bolesławcu.

W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec oraz zaproszeni goście: Bogusław Uziej - Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec, Andrzej Dutkowski - Wójt Gminy Bolesławiec, Roman Jaworski - Zastępca Wójta, Małgorzata Wdowińska - Pracownik UG w Bolesławcu odpowiedzialny za funkcjonowanie jednostek OSP.

Podczas przedstawiania sprawozdania z działalności zarządu za lata 2016-2020, przewodniczący Zjazdu, dh Jarosław Nenkin zaznaczył bardzo duże wsparcie finansowe Gminy Bolesławiec dla działalności ratowniczej i w imieniu wszystkich zarządów OSP podziękował władzom Gminy za udane projekty zakupowe samochodów ratowniczo-gaśniczych (dla OSP w Ocicach i w Brzeźniku), sprzętu ratowniczego, środków ochrony indywidualnej, a także sporych nakładów na remonty i modernizacje remiz strażackich.

Podczas zjazdu zaproszeni goście z Wójtem Andrzejem Dutkowskim na czele podziękowali strażakom za działalność ratowniczą, ale także tą społeczną. Zapewniali również o kontynuacji wsparcia działalności jednostek OSP na terenie naszej Gminy.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problemy, z jakimi borykają się jednostki. Głównym z nich jest zbyt małe zainteresowanie działalnością w Ochotniczych Strażach Pożarnych młodzieży oraz konieczność rozbudowy i modernizacji remiz poszczególnych jednostek. Z zadowoleniem przyjęto informację o kończącej się rozbudowie remizy w Brzeźniku, planowanej w niedługim czasie rozbudowie obiektu OSP w Trzebieniu, a także o planowanym zakupie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych do jednostek w Starych Jaroszowicach oraz w Trzebieniu.

Podczas Zjazdu wybrany został następujący skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bolesławcu na lata 2021-2025:

 • Prezes - dh Krzysztof Oko,
 • Komendant Gminny - dh Jarosław Nenkin,
 • Wiceprezes - dh Kamil Radziński,
 • Sekretarz - dh Remigiusz Karaban,
 • Skarbnik - dh Dawid Stelmaszek,
 • Członkowie zarządu: dh Bartłomiej Tychowski, dh Dawid Kulczycki, dh Krzysztof Zabawa.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Przewodniczący - dh Łukasz Biegacz,
 • Wiceprzewodniczący - dh Jan Kulczycki,
 • Sekretarz - dh Patryk Dudkiewicz,
 • Członek - dh Grzegorz Wróblewski.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bolesławcu zostali wybrani:

 • dh Dawid Braszko,
 • dh Piotr Skiba,
 • dh Daniel Kuczyński,

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bolesławcu zostali:

 • dh Krzysztof Oko,
 • dh Kamil Radziński.

dh Jarosław Nenkin