W miesiącu grudniu przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjne dwóch pomników przyrody:

  1. dębu szypułkowego, ustanowionego Rozporządzeniem Nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 1994 roku), rosnącego na terenie działki gruntu nr 556/454 w obrębie Kraszowice;
  2. dębu szypułkowego o nazwie „Lach”, ustanowionego Rozporządzeniem Nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 1992 roku), rosnącego na terenie działki gruntu nr 355 w obrębie Trzebień Mały.

Pielęgnacja pomników przyrody polegała na przeprowadzeniu cięć sanitarnych wraz z zastosowaniem wiązań elastycznych, w celu zabezpieczenia koron drzew. Usunięte zostały również gałęzie krzyżujące się, zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz zakrzaczenia okalające drzewa. Prace wykonała specjalistyczna firma z Rozalina. Przeprowadzana pielęgnacja pomników przyrody przyczyni się do poprawy ich stanu zdrowotnego, a tym samym pozwoli na ich zachowanie przez kolejne lata.