Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie poszukuje Głównego Księgowego. 

Aplikacje na ww. stanowisko przyjmowane są do dnia 20 grudnia 2021r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec http://bip.gminaboleslawiec.pl/4387/14/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-gminnym-osrodku-pomocy-spolecznej-w-boleslawcu-zs-w-kruszynie-3.html