Osoby, które złożyły oświadczenia na wsparcie w ramach programu realizowanego przez Gminę Bolesławiec pn. – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” informujemy, iż należy zgłosić się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pobrania niezbędnego Zaświadczenia, które należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Bolesławiec ul. Teatralna 1 A  do dnia 14.12.2021 r. do godz. 15:00

Elżbieta Chojnacka