Kozłów_loga_projektu.jpeg

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

22 listopada 2021 r. Gmina Bolesławiec zawarła z Województwem Dolnośląskim umowę  Nr 01308-6935-UM0112152/21 o przyznanie pomocy w wysokości 243.158,00 zł na operację „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Bolesławicach”. Celem operacji jest wzrost poziomu integracji mieszkańców wsi Bolesławice w życiu społeczno-kulturalnym i rekreacyjnym poprzez rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Bolesławicach.

Przedmiotem operacji jest zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym we wsi Bolesławice. Obszar objęty inwestycją znajduje się przy budynku Domu Ludowego, parkingu oraz boisku wielofunkcyjnym. Teren jest już częściowo zagospodarowany, otwarty i ogólnodostępny. Wykonano strefę gier i zabaw tj. zamontowano stoliki do gry w szachy, piłkarzyki, ping-ponga, chińczyka oraz postawiono altanę rekreacyjną. Planowana operacja jest kolejnym etapem w tworzeniu  kompleksu sportowo-rekreacyjnego.                        

W ramach operacji zaprojektowano:

  • ścieżki o szerokości ok. 2 m wykonane z płyty betonowej umożliwiające komunikację pomiędzy  strefami sportowo-rekreacyjnymi,
  • plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową oraz piaskową, na których umiejscowiono wspinaczkę, trampoliny, huśtawki wahadłowe oraz strefę street workout’u,
  • ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Wykonanie operacji podniesie walory krajobrazowe wsi Bolesławice poprzez uatrakcyjnienie terenu rekreacyjno-sportowego, ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców wsi i całej gminy. 

Elżbieta Chojnacka