Gmina Bolesławiec ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ewidencji ludności i kwalifikacji wojskowej.

Aplikacje na ww. stanowisko przyjmowane są do dnia 30 listopada 2021r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec http://bip.gminaboleslawiec.pl/4371/14/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-ds-ewidencji-ludnosci-i-kwalifikacji-wojskowej.html