Jednym z priorytetów gminy są inwestycje dotyczące ochrony środowiska, które mają na celu podwyższenie bezpieczeństwa życia mieszkańców, również w sferze zdrowotnej. Od kilku lat samorząd intensywnie realizują m.in. program usuwania azbest z terenu Gminy Bolesławiec.

Mając powyższe na uwadze oraz w związku z ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina Bolesławiec sporządziła i złożyła dnia 23.06.2021r. wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest". Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpatrzył wniosek gminy i Uchwałą Nr 271/2021 z dnia 21.07.2021r. przyznał jej dofinansowanie, które ostatecznie wyniosło 18 796,00 zł.

W ramach zadania usunięto 67,13 Mg azbestu za łączną kwotę 54 359,83 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę REVOL Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ulicy Senatorskiej 21/30-31, 93-192 Łódź.

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"