W dzisiejszych czasach komputerów i niezwykłych osiągnięć technicznych „Ojczyzna” to takie niemodne słowo. W codziennym trudzie życia zapominamy (lub nie chcemy pamiętać) o patriotyzmie, miłości do kraju, za które to wielu naszych rodaków, a często także dzieci, oddało życie. Uczniowie ZSP w Ocicach wraz z nauczycielami postanowili nieco ,,odkurzyć” to trochę niedoceniane przez dzisiejszą młodzież określenie – POLSKOŚĆ. Celebrując Narodowe Święto Niepodległości, przygotowali montaż słowno-muzyczny o tematyce historycznej, którego celem było podsycenie tej iskierki miłości, która przecież tkwi na dnie duszy każdego Polaka, który ma poczucie więzi z ojczyzną i świadomość tożsamości narodowej.

Aby uczcić 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i jednocześnie uświadomić wszystkim, że nie zatrze się wśród najmłodszych pokoleń znajomość ważnych dla Polski wydarzeń historycznych, członkowie koła teatralnego z gościnnym udziałem klas I - III przedstawili wizję Polski tamtych czasów oraz najważniejsze wydarzenia z naszej historii - od rozbiorów do odzyskania przez nasz kraj wolności. W malowniczych obrazach poetyckich młodzi artyści ,,przywołali” na scenę takie osobistości jak: Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Bem czy Józef Piłsudski. W porywających pieśniach ukazali energię tamtych czasów i ,,wyśpiewali” kawał polskiej historii – trudnej, ale jak mówił Adam Mickiewicz w jednym z wykładów w Collage de France (1843 r.) „w życiu każdej społeczności przeszłość, nieustannie poprzez teraźniejszość styka się z przyszłością”.

Kończąc swój występ młodzi ludzie podkreślili, że historia tworzy się także dziś. I to od nich - młodego pokolenia - zależy, jaką historię Polski zbudujemy… Czy będzie w niej miejsce na wolność, solidarność, braterstwo? Widząc, z jakim zaangażowaniem i przejęciem cała społeczność ZSP w Ocicach brała udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, pozostaje wierzyć, że świadomość przeszłości, zaangażowanie w teraźniejszość i odpowiedzialność za przyszłość to pojęcia nieobce młodym Polakom.

Edyta Sienkiewicz