5 listopada o godz. 10:30 w  Przedszkolu Publicznym w Kraśniku Dolnym odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. Bohaterami były najmłodsze przedszkolaki.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice oraz pełniący obowiązki dyrektora pan Łukasz Surus. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości przez dyrekcję. Następnie maluchy zaprezentowały program artystyczny, który wzbudził zachwyt gości. Występując przed publicznością rodziców dzieci wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Maluchy pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, grały na drewienkach.

Punktem kulminacyjnym było pasowanie, poprzez symboliczne położenie kredki przez pana dyrektora na ramieniu każdego dziecka. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki.

Po zakończeniu części oficjalnej dzieci pozowały z rodzicami  do pamiątkowego zdjęcia.

Lidia Zubal, Alina Hojniak