Gmina Bolesławiec zajęła wysokie 268 miejsce z 2477 gmin w Polsce w ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP, badającym jakość życia we wszystkich gminach w kraju. 

Jest to najlepszy wynik w naszym powiecie. 513 miejsce zajęła bowiem Warta Bolesławiecka, 913 - Osiecznica, 1036 - Nowogrodziec, 1480 - Gromadka oraz 1704 - miasto Bolesławiec.

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na ich terenie czy dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji, zieleni. Raport opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk

Cieszy nas wysokie miejsce w Rankingu, bowiem pokazuje to fakt, że działania Gminy Bolesławiec - zarówno te codzienne, jak i te realizowane przez ostatnie lata - znacząco poprawiają jakość życia naszych Mieszkańców. Składają się na nią m.in. dostęp do szkół i przedszkoli oraz ich wysoki poziom i dobre wyniki, liczne inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, szereg obiektów kulturalnych oraz bogata oferta sportowo-kulturalna, realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, środowisko, sprzyjające działalności Mieszkańców czy gminny pakiet zdrowotny.

Na rynku jest wiele zestawień, podsumowujących kondycję samorządów w wybranych - często wąskich - dziedzinach, dotyczących finansów, ochrony środowiska czy oświaty. My postawiliśmy sobie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego rankingu, który będzie pokazywał jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Współpraca z prof. Przemysławem Śleszyńskim z Polskiej Akademii Nauk daje gwarancję odpowiednio dobranych wskaźników i wysokiego poziomu merytorycznego badania. Wierzymy, że Ranking będzie cenną informacją dla samorządów, a ogłoszenie jego wyników będzie okazją do wielu ciekawych rozmów o kondycji JST i ich planach na przyszłość.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Partnerami Rankingu są spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Energa Grupa ORLEN. Debata w ramach uroczystego ogłoszenia wyników Rankingu jest wspierana przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA.

Serwis Samorządowy PAP