Gmina Bolesławiec ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Aplikacje na ww. stanowisko przyjmowane są do dnia 30 listopada 2021r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec http://bip.gminaboleslawiec.pl/4346/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-dyrektor-gminnego-zakladu-obslugi-szkol-w-boleslawcu.html