Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza na kolejny cykl Spotkań z dietetykiem.

Tym razem prelekcje przeprowadzone będą:

  • 4 listopada - Dom Ludowy w Nowych Jaroszowicach - godz. 17:00,
  • 4 listopada - Dom Ludowy w Dąbrowie Bolesławieckiej, godz. 18:40,
  • 5 listopada - Dom Ludowy w Krępnicy, godz.16:40,
  • 5 listopada - Dom Ludowy w Suszkach, godz. 18:20.

GOKiS

Spotkania z dietetykiem - listopad