Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 roku, dot. projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.

Plik do pobrania [PDFObwieszczenie Marszałka Woj. Dolnośląskiego.pdf (701,84KB)]