Adres: Bożejowice 1, 59-700 Bolesławiec 
Tel./Fax: 75 789 77 12
E-mail: 
WWW: www.spbozejowice.edupage.org
Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego: mgr Anna Rudzik
Liczba uczniów (szkoła): 115
Liczba uczniów (przedszkole): 48 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach jest placówką oświatową Gminy Bolesławiec. Obwód szkolny obejmuje uczniów z następujących wsi: Bożejowice, Rakowice, Otok. Szkoła i przedszkole mieści się w jednym budynku. W główny budynku znajdują się sale lekcyjne klas I- VI, świetlica szkolna, sekretariat szkoły i pracownia komputerowa. W drugiej części zespołu szkolno- przedszkolnego  znajdują się pomieszczenia dla 3 grup przedszkolnych: "Smerfy„ i "Gwiazdeczki” oraz "Krasnoludki”- z grupy projektowej UE "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość”. W budynku szkoły jest nowoczesna sala gimnastyczna oraz świetlica dla mieszkańców wsi Bożejowice, Rakowice.

Na terenie posesji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach znajdują się: bardzo dobrze wyposażony plac zabaw, dwa boiska wielofunkcyjne. Szkoła i przedszkole dysponują obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. W szkole działa świetlica szkolna, pełniąca funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz świetlica profilaktyczna, w ramach której prowadzone są zajęcia sportowe, polonistyczne, matematyczne i artystyczne.

Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie  z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie kwalifikacje do nauczania poszczególnych przedmiotów. Placówka zapewnia uczniom, pracownikom oraz innym osobom przebywającym w niej bezpieczne warunki funkcjonowania. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bożejowicach to szkoła na miarę XXI wieku, a zarazem wspaniały wybór dla każdego przedszkolaka i ucznia. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach.jpeg

Folder wydany z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły:

PDFBożejowice folder.pdf (7,58MB)