Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłosił w październiku Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020. Nasza Gmina zajęła w nim 43 miejsce na 1533 sklasyfikowane gminy wiejskie.

Wynik, jaki osiągnęła Gmina Bolesławiec, jest najlepszym wynikiem wśród wszystkich gmin powiatu bolesławieckiego. Warto również zwrócić uwagę na to, że w województwie dolnośląskim jest to czwarty wynik (lepiej sklasyfikowane zostały Gmina Kobierzyce, Gmina Radwanice oraz Gmina Długołęka).

Dla porównania - w kategorii gmin wiejskich z terenu naszego powiatu Gmina Gromadka zajęła 135 miejsce, Gmina Osiecznica - 192, a Gmina Warta Bolesławiecka - 340. Miasto Bolesławiec w kategorii gmin miejskich zajęło 103 miejsce na 236 sklasyfikowanych, a Gmina Nowogrodziec - 412 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich na 642 sklasyfikowane.

W Rankingu, tak jak w poprzednich latach, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19 w 2020 roku. Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego.

Pełny Raport do pobrania 

Karolina Wieczorek