Zbliżający się 1 listopada to w naszej kulturze czas refleksji, wspomnień i upamiętniania tych, którzy odeszli. Poza odwiedzinami na grobach rodzinnych warto zapalić znicz ku uczczeniu lokalnych osobistości, zasłużonych i cenionych w danej społeczności. Ten warty celebrowania zwyczaj świetnie wpisuje się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej, do której w tym roku przyłączył się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach. Przedsięwzięcie nosi nazwę "Szkoła pamięta”, a jego zamysłem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci i wydarzenia, związane z danym regionem. Wachlarz przewidzianych działań był spory – uporządkowanie i odwiedzenie grobów osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności, odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i zgłębienie ich historii, zapalenie zniczy w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej czy posprzątanie bezimiennych i opuszczonych grobów…

Uczniowie ZSP w Ocicach, wraz z wychowawcami, przyłączyli się do akcji „Szkoła pamięta”, podejmując się wykonania kilku projektów. W ich ramach przygotowali gazetkę informacyjną poświęconą pamięci lokalnego bohatera, jakim był ks. Antoni Dujlović - bohaterski proboszcz parafii w Gumjerze (nieistniejącej miejscowości w obecnej Bośni i Hercegowinie). Była to jedna z licznych polskich wiosek w Bośni, zamieszkiwanych przez emigrantów zarobkowych z Wołynia. Ks. Antoni zginął w wieku 29 lat. Trzy lata później Polacy zostali wywiezieni z Bośni na dzisiejszy Dolny Śląsk i zamieszkali w okolicy Bolesławca. Zabrali ze sobą nie tylko dobytek, ale także pamięć o bohaterskim proboszczu, który mimo młodego wieku nie pozostawił ich na pastwę partyzantów. O tragicznej, ale pięknej karcie ks. Antoniego podopieczni ZSP w Ocicach mogli usłyszeć w trakcie zwiedzania izby pamięci poświęconej tej postaci.

Gazetce dedykowanej księdzu towarzyszyła wystawa prac plastycznych, poświęconych pamięci wszystkich Zmarłych. Dopełnieniem działań w ramach akcji "Szkoła pamięta” było wyjście na miejscowy cmentarz, gdzie uczniowie zapalili znicze i uczcili wspomnienie tych, którzy odeszli.

„Człowiek żyje dopóty, dopóki żyje pamięć o nim” – warto w nadchodzących dniach, które z oczywistych względów skłaniają do zadumy, wykorzystać ten czas na uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu. 

ZSP Ocice