Gmina Bolesławiec otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.400.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę budynku OSP Trzebień i zakup samochodu strażackiego. Przewidywana wartość całkowita inwestycji to 3.000.000 zł.

Samorząd złożył także wnioski o dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec - Trzebień oraz budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn.

Karolina Wieczorek

Gmina z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład