Wrzesień rozpoczęliśmy od prac budowlanych związanych z rozbudową kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Bolesławice.Generalnym wykonawcą zadania jest firma Place Zabaw „darmar” Dariusz Stos z Bożejowic. Koszt wykonania to kwota 433.575 zł. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania i może uzyskać ok 60% ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. instrumentu RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

Obszar objęty inwestycją znajduje się przy budynku Domu Ludowego. Teren jest już częściowo zagospodarowany. Do tej pory wykonano tam strefę gier i zabaw - zamontowano stoliki do gry w szachy, piłkarzyki, ping-ponga, chińczyka oraz postawiono altanę rekreacyjną. 

Rozpoczęte prace są kolejnym etapem w tworzeniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego, a w ramach II etapu wykonane zostaną: 

  • ścieżki z płyty betonowej, umożliwiające komunikację pomiędzy strefami sportowo-rekreacyjnymi,
  • plac zabaw z nawierzchniami bezpiecznymi: poliuretanową oraz piaskową, na których umiejscowiono wspinaczkę, trampoliny, huśtawki wahadłowe oraz strefę street workout’u, 
  • elementy małej architektury w postaci: ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

Zadanie to przyczyni się do zwiększenia walorów krajobrazowych wsi Bolesławice poprzez uatrakcyjnienie terenu rekreacyjno-sportowego, ogólnodostępnego dla wszystkich mieszkańców wsi i całej gminy. Strefa rekreacyjno-sportowa zapewni lokalnej społeczności miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu, nawiązywania i utrwalania kontaktów, a także stworzy możliwości większej integracji mieszkańców. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2021r.

Chcąc wzbogacić estetykę naszej Gminy oraz stworzyć nowe miejsca spotkań we wsi Krępnica wykonano prace, związane z budową drewnianej altany i utwardzenia terenu kostką. 

Kolejną miejscowością, która zyska nową wiatę będzie wieś Parkoszów, w której obecnie zakończono prace związane z utwardzeniem terenu kostką, a następnie powstanie tam wiata o wymiarach 5 m x 7 m. Nowo powstałe miejsce spotkań niebawem urozmaicą zakupione nasadzenia drzewek, krzewów oraz niskich krzewinek.

Dbając o amatorów aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, gmina Bolesławiec realizuje zadanie „Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Bolesławiec”. W miejscowościach Bożejowice, Brzeźnik i Nowa zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, natomiast we wsiach Łąka oraz Trzebień doposażone zostaną place zabaw w tablice edukacyjne i zestaw zabawowy. Pod większością urządzeń zastosowano nawierzchnię bezpieczną w postaci poliuretanu. 

Inne zadania wpływające na poprawę estetyki miejscowości, bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców, które zrealizowano w ostatnim czasie na terenie gminy to: 

  • budowa chodnika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach, 
  • wykonanie ogrodzenia istniejącego placu zabaw we wsi Kraśnik Dolny, 
  • wykonanie i montaż ławostołu we wsi Łaziska wraz z utwardzeniem pod nim terenu kostką,
  • wykonanie i montaż tablicy z rysem historycznym wsi Nowe Jaroszowice,
  • utwardzenie kostką terenu oraz wykonanie ogrodzenia terenu zielonego we wsi Suszki.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy chętnie będą korzystać z nowo powstałych miejsc spotkań. 

Ewelina Bachmatiuk