Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie to miejsce, w którym w dniach od 6 do 10 września przebywali na Zielonej Szkole uczniowie klas drugiej i trzeciej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie wraz ze swoimi wychowawczyniami Marzanną GalJolantą Pańczak oraz Beatą Chmielik -  w podwójnej roli - opiekuna i fotografa. 

Bardo to trzytysięczne miasteczko w południowej części województwa dolnośląskiego - położone w miejscu, gdzie Nysa Kłodzka wijąc się szerokimi zakolami przebija się przełomem przez pasmo Gór Bardzkich. Zapierające dech w piersiach widoki, gęsta sieć szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, zespół obiektów pocysterskich, barokowa Bazylika Mniejsza sprawiają, że miejsce to łącząc funkcje pielgrzymkowe z walorami górskiej miejscowości turystycznej, posiada atuty, aby być ośrodkiem turystki aktywnej, kulturowej i pielgrzymkowej Dolnego Śląska. 

Dom Wczasów Dziecięcych jest położony w malowniczym krajobrazie wśród drzew i zieleni. Przy ośrodku znajduje się park przeznaczony do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Baza lokalowa ośrodka składa się z 28 pokoi 2, 3 i 4 - osobowych. Ponadto w ośrodku znajduje się duża świetlica do zajęć muzyczno-ruchowych, sala telewizyjna, bilardowa, pracownia plastyczno-gipsowa oraz klasa lekcyjna. W ośrodku panuje wyjątkowo ciepła i rodzinna atmosfera. Zajęcia tutaj prowadzone zachęcają dzieci do aktywnego patrzenia na świat, doświadczania piękna natury, integrują klasy, propagują zdrowy i aktywny styl życia.

Pierwszego dnia pobytu, po rozlokowaniu się w pokojach, zapoznaniu z regulaminem Domu Wczasów Dziecięcych oraz rozkładem dnia, uczestnicy zielonej szkoły zwiedzali Bazylikę Mniejszą NNMP w Bardzie, zapoznani zostali z historią i budową kościoła oraz oglądali panoramiczną szopkę ruchomą. Wieczorem wszyscy bawili się na placu zabaw. 

We wtorek uczniowie byli na całodniowej wycieczce autokarowej – zwiedzali Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Ogromne wrażenie na wszystkich wywarła Jaskinia Niedźwiedzia znajdująca się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej. Korytarze jaskini są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne, które są udostępnione zwiedzającym. Unikalny mikroklimat pozwala na tworzenie się zachwycającej szaty naciekowej, z której to Jaskinia Niedźwiedzia najbardziej słynie. Nacieki powstają z wód przedostających się z powierzchni góry Stromej. Wśród form naciekowych spotykanych w jaskini największe wrażenie robią: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. 

Kolejną atrakcją była wycieczka autokarowa do Kopalni Złota w Złotym Stoku oraz Średniowiecznej Osady Górniczej. W kopalni dzieci poznały specyfikę pracy górnika, zobaczyły labirynty korytarzy, podziemny wodospad, sprawdziły ile waży sztabka złota. Z kopalni wyjechały pociągiem, jazda którym wywołała wiele emocji. W Średniowiecznej Osadzie Górniczej uczniowie dowiedzieli się i sami doświadczyli, w jaki sposób ludzie ułatwiali sobie ciężką pracę. Największym przeżyciem okazało się pokonanie labiryntu strachu i spotkanie z katem w Domku Kata.

Popołudnie minęło na grach i zabawach na placu zabaw i boisku typu „orlik”. 

Inną atrakcją pobytu w Bardzie była piesza wycieczka do „zapory wodnej”. Tam dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania elektrowni wodnej oraz z innymi alternatywnymi źródłami pozyskiwania energii. 

Dużą przyjemność sprawiły dzieciom wspólne gry i zabawy połączone z pieczeniem kiełbasek.

Kolejnego dnia odbyła się wycieczka piesza w Góry Bardzkie. Z punktu widokowego przy Obrywie Skalnym można było podziwiać panoramę Barda, przełom Nysy Kłodzkiej, a przy „źródełku Maryi” degustować wodę. 

Po kolacji, dzieci miały możliwość wyboru formy spędzenia czasu wolnego. Mogły wybrać między dyskoteką, karaoke, oglądaniem bajki, czy graniem w gry zespołowe. 

Wszystkie posiłki były bardzo dobre i obfite. Każde dziecko zawsze znalazło coś dla siebie. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, niejednokrotnie wykazywały własną inicjatywę. Nabyły wiele umiejętności praktycznych związanych między innymi z samoobsługą. Stanowiły zintegrowaną i zdyscyplinowaną grupę. Spontanicznie i chętnie reagowały na kierowane w ich stronę propozycje. Świetnie dbały o porządek w pokojach. Potrafiły dostosować swój ubiór do warunków panujących na dworze. Wykazały się dużą znajomością zasad bezpieczeństwa oraz zawsze starały się stosować je w praktyce.

W piątkowe popołudnie szczęśliwe i stęsknione witały swoich jeszcze bardziej wytęsknionych rodziców. 

Wyjazd zorganizowały panie Jolanta Pańczak i Marzanna Gal – główne organizatorki oraz Beata Chmielik. Należy również wspomnieć o pomocy rodziców, którzy zadbali o duży zapas wody, ręczników i innych niezbędnych na wycieczce przyborów. 

Marzanna Gal, Jolanta Pańczak