22 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala finałowa Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Do rywalizacji zgłoszono blisko 500 obiektów, a do finału dostało się 87 z nich. W tym gronie znalazły się 2 realizacje z terenu naszej Gminy.

Konkurs składał się z kilku etapów i początkowo Gmina Bolesławiec zgłosiła do niego 3 inwestycje – Budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym, budowę Domu Ludowego w Dąbrowie Bolesławieckiej oraz rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie

Do finałowego etapu zmagań komisja konkursowa zakwalifikowała dwie z nich. Były to zadania, realizowane w Kraśniku Dolnym oraz w Kruszynie

Równolegle toczył się internetowy plebiscyt, podczas którego można było oddawać głosy na wybrane obiekty. Warto zaznaczyć, że nagrody zdobyć mogli nie tylko inwestorzy, a także wykonawcy oraz projektanci zgłoszonych inwestycji.

Gmina Bolesławiec znalazła się w finale Konkursu, co jest niewątpliwym wyróżnieniem dla samorządu. Na Zamku Królewskim w Warszawie Zastępca Wójta Gminy – Roman Jaworski odebrał z rąk Romana Pikuły – Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego gratulacje oraz pamiątkowy list. W gali udział wzięła Patrycja Krawiecka, która reprezentowała Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman Krawiecki z Siekierczyna, który był wykonawcą zadania realizowanego w Kruszynie.

Była to 25 edycja Konkursu. Gmina Bolesławiec wzięła w niej udział po raz pierwszy, dlatego fakt, że pokonaliśmy blisko 400 obiektów, jest dla nas powodem do dumy. 

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. 

XXV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” odbywał się pod patronatem Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Małopolskiego i Zachodnio-Pomorskiego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Budownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Związku Powiatów Polskich, Warszawska Izba Gospodarcza i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Karolina Wieczorek