Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła, który wyróżnia te szkoły podstawowe, które przede wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to szkoły mogące pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną, ale także w pełni zapewniające bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla każdego rodzica. Każda szkoła przed przystąpieniem do Programu musi spełnić określone warunki. Najważniejszym kryterium jest zdobycie przez szkołę co najmniej pięciu punktów w skali staninowej, która jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie pozytywnie przeszedł procedury kwalifikacji i rekrutacji. W wyniku weryfikacji otrzymał Certyfikat Wiarygodnej Szkoły, który jest udokumentowaniem wyróżniającego się zaangażowania nauczycieli oraz utwierdzenia obranego dobrego kierunku mającego na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły.

Dariusz Kunaszko

certyfikat wiarygodna szkoła.jpeg