Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinarium pt. "Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej".

Miejsce: Jelenia Góra/online

Data:  13 wrzesień 2021 r. (poniedziałek); godz. 12.00-13.00

Informacje o spotkaniu: W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla osób powyżej 30 roku życia  na zakładanie działalności gospodarczej.

Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  do dnia 10.09.2021r., do 15.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. 

W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Do udziału zapraszamy:  osoby powyżej 30 roku życia zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego, które są:

  1. bez zatrudnienia, w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie), lub
  2. osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, lub
  3. imigrantami oraz reemigrantami.

Program webinarium:

  • Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Pani Gabriela Beata Misztak – UMWD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  • „Przedsiębiorczy Dolny Śląsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (nr projektu RPDS.08.03.00-02-0065/20) – Pani Agata Kozioł - OTREK Training and Consulting Sp.z o.o.
  •   Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 –  Pani Jolanta Schabowicz Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
  • Blok: Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45 ; e-mail: 

Webinarium pt. „Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej"