31 sierpnia Andrzej Dutkowski – Wójt Gminy Bolesławiec wręczył 6 nauczycielom zatrudnionym w zespołach szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Marta Butyrmowicz, Aleksandra Plizga, Monika Drozd, Joanna Piechota, Aleksandra Frątczak oraz Jakub Jakubowski odbyli staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdali egzamin przed komisją egzaminacyjna powołaną przez Wójta Gminy Bolesławiec. 

Wręczenie aktów poprzedziło złożenie przez nauczycieli uroczystego ślubowania. Wójt pogratulował nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzył im sukcesów w pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Barbara Majecka